Entrevista a Pedro Fernández Amo

Entrevista a Pedro Fernández Amo, delegado episcopal de Hermandades